Oferuję:

Pomoc w całym zakresie dysfunkcji i problemów rodzinnych takich jak: kryzysy, trudności wychowawcze, agresja i autoagresja, przemoc, wykorzystanie seksualne dziecka, żałoba, rozwody, choroby psychiczne, alkoholizm w rodzinie oraz inne poważne urazy psychiczne.

Zakres usług:

Autor strony: Tomasz Paczka | Email: paczka94@gmail.com