Zapraszam do współpracy rodziny, małżeństwa, pary, osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu, internetu i innych.


Oferuję pomoc w zakresie problemów wychowawczych, zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży, kryzysów, problemów emocjonalnych.

Oferuję pomoc i konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną, rodzinną, małżeńską oraz grupową.


Znajdź mnie na Google+

Autor strony: Tomasz Paczka | Email: paczka94@gmail.com